You are using a web browser not supported
You are using a website browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intented. This may result in strange behaviors when browsing round. Use or updgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website
IE
firefox 66+
chrome 72+
edge 17+
safari 12+
opera 58+

Termeni și Condiții

 

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Place des Carmes Déchaux

63040 Clermont-Ferrand Cedex 9

France

Phone : +33 473 32 20 00      Telecopy : +33 473 32 22 02

« Société en commandite par actions » au capital de 504 000 004 €.

855 200 507 R.C.S. Clermont-Ferrand

N° SIREN 855 200 507

N° TVA Intracommunautaire FR33855200507

Hosted by:

Microsoft Ireland Operations Ltd.

One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown,

Dublin 18, D18 P521,

Ireland

+353 1 7063476

 

KLEBER este o denumire comercială aparținând Grupului MICHELIN care, în cadrul activității sale cu anvelope, vinde anvelope sub numele KLEBER.

 

Vă rugăm să citiți cu atenție acest aviz juridic înainte de a accesa site-ul KLEBER (denumit în continuare „Website”), dedicat brandului KLEBER.

 

Societățile din cadrul grupului Michelin au propria existență juridică și dispun de personalitate juridică autonomă. Totuși, pentru a facilita comunicarea informațiilor prezentate pe site, pot fi utilizați următorii termeni: „Michelin”, „Grup”, „grupul Michelin” și „noi”. Acești termeni sunt utilizați pentru a desemna toate societățile din cadrul grupului Michelin, care își efectuează activitățile în mod independent.

 

Articolul 1. OBIECT

Prezentul aviz are drept obiect definirea modalităților prin care Michelin vă pune la dispoziție site-ul și modalitățile prin care puteți accesa acest site. Orice conectare la site se face sub rezerva respectării prezentului aviz juridic, iar Michelin își rezervă dreptul de a-l modifica sau actualiza în orice moment. Accesul și utilizarea Site-ului presupun acceptarea prezentului aviz juridic și a practicilor Michelin în materie de date cu caracter personal.

 

Dacă nu sunteți de acord cu prezenții termeni, vă rugăm să încetați imediat să accesați și/sau să utilizați acest Website.

 

Articolul 2. ACCESUL LA ȘI UTILIZAREA WEBSITE-ULUI ȘI CONȚINUTULUI

2.1 Website: access și utilizare

 

Michelin depune eforturi pentru a menține site-ul accesibil, fără a avea totuși obligația de a reuși acest lucru. Se precizează că în scopuri de mentenanță, actualizare sau pentru orice motiv, în special de ordin tehnic sau juridic, accesul la site poate fi limitat sau chiar întrerupt. Michelin nu are nicio răspundere pentru aceste întreruperi și pentru eventualele consecințe.

 

Vă luați angajamentul de a nu accesa în mod fraudulos site-ul și, mai ales, serviciile interactive sau modulul de comerț online, în cazul în care aceste servicii există.

 

2.2 Conținut: access și utilizare

 

Acest site este disponibil pentru toți utilizatorii și conține mai multe rubrici care includ, dar nu se limitează la istoricul mărcilor, la informații despre produse, sfaturi și sfaturi referitoare la anvelope.

 

Michelin își rezervă dreptul de a modifica, corecta, întrerupe și / sau retrage conținutul și / sau site-ul Web în orice moment fără notificare.

 

Michelin vă garantează dreptul de a descărca și difuza conținutul (i) atunci când există funcționalitatea de descărcare; (ii) în scopuri non comerciale; (iii) de bună credință și (iv) cu păstrarea intactă a mențiunilor referitoare la proprietate și a datei de postare online care figurează în conținut, atunci când sunt furnizate aceste informații. Acest drept nu se interpretează în niciun caz ca licență, în special privind marca sau logo-ul.

 

Orice conținut aparținând unui terț, așa cum este definit la articolul 3.2, face obiectul unor clauze terțe relevante.

 

2.3 Restricții de utilizare

 

Dacă nu este autorizată în prealabil de Michelin, este interzisă orice reproducere, reprezentare și utilizare decât cea menționată mai sus, în special:

 

  • orice adaptare, furnizare către public (solicitată sau în alt mod), distribuire, retransmitere în orice formă, crearea de rețele, comunicarea publică a întregului site web sau a unei părți a acestuia, precum și a tuturor lucrărilor, serviciilor, mărcilor comerciale și a tuturor materialelor cu drept de autor sau materialelor care ar putea fi protejate de legea privind proprietatea intelectuală reprodusă pe site;
  • orice extragere sau reutilizare, inclusiv în scopuri private, a unei părți substanțiale (din punct de vedere cantitativ și / sau calitativ) a conținutului bazelor de date create de Website sau puse la dispoziție pe Website;
  • orice extracție și reutilizare repetată și sistematică, inclusiv în scopuri personale, chiar și a unei mici părți din conținutul bazelor de date create de Website sau puse la dispoziție pe Website;
  • orice legătură, acces, modificare, adăugare, ștergere care se referă la sistemul de procesare automată pentru publicarea online și modifică condițiile de publicare sau politica editorială.

 

Utilizatorului i se reamintește că următoarele acțiuni sunt interzise:

 

  • accesarea și rămânerea în mod fraudulos într-un sistem automat de prelucrare a datelor,
  • ștergerea, modificarea sau adăugarea frauduloasă a datelor către sistem menționat,
  • blocarea sistemului menționat.

 

Orice utilizator care acționează în încălcarea acestui anunț juridic se face vinovat de urmărirea civilă sau penală în ceea ce privește încălcarea în mod special a dreptului de autor, încălcarea drepturilor similare și / sau încălcarea drepturilor producătorilor de baze de date și a sistemelor automate de prelucrare a datelor.

 

Articolul 3. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

3.1 Restricții de utilizare

 

Conținutul (în special, dar fără limitare la informațiile, textele, graficele, datele, imaginile, pozele, elementele vizuale, video și bandă sonoră, precum și forma tuturor acestor elemente și ale site-ului în sine) sunt protejate în conformitate cu drepturile de autor și/sau alte drepturi de proprietate intelectuală. Conținutul este proprietatea exclusivă a editorilor săi. Copierea, reproducerea, reprezentarea, exploatarea, adaptarea, transformarea, modificarea, traducerea, difuzarea integrală sau parțiala a conținutului deținut de Michelin sau de o parte terță care a acordat drepturi companiei Michelin, prin orice procedură, este ilegală, cu excepția drepturilor limitative acordate la Articolul 4 de mai jos și/sau a copiei private rezervate utilizării exclusive a persoanei care o efectuează. Conținutul prezentat în acest site poate fi modificat fără notificare prealabilă, este pus la dispoziție fără nicio garanție de orice tip, expresă sau implicită și nu oferă drepturi de despăgubire. Conținutul este protejat prin copyright ©2019MICHELIN sau prin copyright-ul partenerilor sai. Logo-urile sunt mărci înregistrate.

 

Orice date referitoare la tipurile de anvelope puse la dispoziția utilizatorilor web pentru consultare constituie o bază de date, Michelin fiind producătorul și proprietarul unei astfel de baze de date. Conținutul acestor baze de date este, drept urmare, protejat de drepturile de autor și de dispozițiile Legii franceze nr. 98-536 din 1 iulie 1998 privind protecția juridică a bazelor de date care implementează Directiva 96/9 / CE din 11 martie 1996.

 

3.2 Reguli suplimentare privind Conținutul unui Terț

 

"Conținutul unui Terț" (inclusiv, dar care nu se limitează la toate informațiile, textul, fișierele, imaginile, grafica, imaginile, software-ul, baza de date, API, date, piste audio, video, fotografii, servicii de rețele sociale, feed-uri RSS din postări de blog și baze de date și dicționare, precum și alte materiale și conținuturi, în orice format, obținute sau derivate din surse terțe, în afara Michelin) poate intra în atenția ta prin intermediul, în interiorul sau asocierea cu acest Website.

 

Orice drepturi de proprietate intelectuală și licență de utilizare referitoare la conținutul unei terțe părți sunt determinate de termenii relevanți ai terțelor părți.

 

Articolul 4. COMUNICAREA ELECTRONICĂ

Pentru corespondența electronică cu Michelin, trebuie să completați formularele de corespondența electronică propuse pe site. Răspunsurile formulate de Michelin la e-mailuri, precum și accesul la site și conținutul sau nu pot fi asimilate și nu constituie dovada efectuării unei activități publicitare, promoționale sau comerciale pe teritoriul țării unde se află utilizatorul.

 

Articolul 5. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate și Politica de Cookie-uri.

 

Site-ul nostru poate conține link-uri spre alte pagini de internet. Vă aducem la cunoștintă că Michelin nu pune la dispoziția acestor site-uri datele dumneavoastră personale. Vă informăm că atunci când închideți pagina noastră de internet, puteți face obiectul unor practici diferite în materie de protecție a datelor cu caracter personal, asupra cărora Michelin nu are control și pentru care nu își angajează răspunderea.

 

Articolul 6. GARANȚIE ȘI RESPONSABILITATE

6.1 Condiții generale de limitare

 

Cu excepția cazului în care Legile Naționale prevăd altfel, conținutul difuzat pe site este oferit „ca atare”, fără nicio garanție expresă sau implicită de orice tip. Michelin își rezervă dreptul de a modifica, corecta, întrerupe și/sau șterge conținutul sau accesul la site în orice moment și fără notificare prealabilă. Michelin nu este răspunzător în caz de contaminare a materialelor dumneavoastră informatice cauzate de un virus sau alte programe informatice dăunătoare. Este responsabilitatea dumneavoastră să luați toate măsurile adecvate pentru a vă proteja componentele informatice.

 

În niciun caz Michelin, angajații săi, furnizorii sau partenerii menționați pe site nu pot fi considerați răspunzători, în temeiul unei acțiuni în răspundere contractuală, delictuală sau orice alt tip de acțiune, pentru daunele directe sau indirecte, incidentale sau accesorii, sau de orice natură ori de orice prejudiciu, în special de natură financiară sau comercială, cauzată de (ne)utilizarea site-ului și/sau de orice informație (ne)obținută de pe site, incluzând, dar nelimitându-se la Conținutul unui Terț, așa cum a fost definit la articolul 3.2 de mai sus.

 

Este strict interzisă introducerea unui link hipertext spre un conținut ilegal, astfel cum este definit la Articolul 8.2 de mai jos. Site-ul poate conține link-uri simple sau integrate spre paginile internet partenere ale Michelin sau ale terților, având permisiunea acestora pentru link-urile integrate. Michelin nu exercită niciun control asupra acestor site-uri și astfel, nu își asumă nicio responsabilitate pentru accesibilitatea, pertinența, disponibilitatea, conținutul, publicitatea, produsele și/sau serviciile disponibile pe sau prin intermediul acestor pagini. Prin urmare, Michelin nu este în niciun caz răspunzător pentru daunele directe sau indirecte care pot surveni cu ocazia accesării sau utilizării unui site partener sau din cauza nerespectării unui regulament de către acest site.

 

6.2 Limitări suplimentare în ceea ce privește Conținutul și Website-ul unui Terț

 

Site-ulul pot conține link-uri simple sau încorporate către conținutul unor terți, cu autorizarea ultimului menționat pentru folosirea acestora. Ați luat la cunoștință că Michelin nu este responsabil și nu are obligația de a controla, monitoriza sau corecta conținutul acestor terți; în plus, Michelin nu își asumă nici o responsabilitate în ceea ce privește accesibilitatea, relevanța, disponibilitatea conținutul, publicitatea, produsele și / sau serviciile disponibile pe sau de pe aceste site-uri web. Prin urmare, Michelin nu va fi răspunzătoare pentru nici o daună directe sau indirecte, rezultată ca urmare a (ne)accesării și/sau (ne)utilizării de către dumneavoastră a Conținutului Terților sau pentru neconformarea acestor website-uri cu privire la anumite legi și regulamente.

 

Michelin poate actualiza, schimba sau modifica Website-ul ca urmare a unei modificări sau indisponibilități a Conținutului sau Website-ului unui Terț. De asemenea, Michelin poate înceta să furnizeze accesul la conținutul sau website-ul terților fără nicio responsabilitate față de dumneavoastră.

 

Articolul 7. COMPETENȚĂ JURIDICĂ ȘI LEGE APLICABILĂ

Orice litigiu referitor la site sau la prezentul aviz juridic este de competența instanței din Clermont-Ferrand și este guvernat și analizat pe fond în funcțe de legislația franceză, indiferent de normele privind conflictul de legi. Utilizarea site-ului echivalează cu acordul expres al utilizatorului în aplicarea prezentei clauze. În cazul în care una din dispozițiile acestui aviz juridic este considerată ilegală, nulă sau neaplicabilă din orice motiv, ea va fi considerată ca nefăcând parte din prezentul aviz juridic și nu va afecta validitatea sau aplicarea celorlalte dispoziții.

 

Notificare din [30/06/2019]